Nasza szkoła

     Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Daniłowie Dużym powstała w 2012 roku w odpowiedzi na oczekiwania rodziców uczniów zlikwidowanej publicznej szkoły podstawowej, którzy chcieli, aby dzieci mogły uczęszczać do szkoły położonej w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Szkoła funkcjonowała do sierpnia 2016 roku, kiedy to została zlikwidowana. 

 Jakub Kaczyński     Była to szkoła kameralna, a dzięki temu bezpieczna i przyjazna, szkoła, w której uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami tworzyli wielką, zgodnie współpracującą rodzinę. Najważniejszym celem szkoły była dbałość o dobro każdego ucznia. Nikt tu nie był anonimowy.

 

    Misją szkoły było przygotowanie uczniów do kształcenia na  kolejnych etapach edukacji poprzez rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów i autorefleksji. Staraliśmy się, by naszych uczniów cechowała wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza osób potrzebujących pomocy, niepełnosprawnych, chorych, starszych. Edukacja ekologiczna była w naszej szkole priorytetem, dlatego podejmowaliśmy działania ekologiczne uczące racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i odpowiedzialności za środowisko. Uczniów angażowaliśmy także w kółko chemika, zajecia integracyjne i rozwijające wiedzę o świecie.

    Uczniami opiekowała się wykwalifikowana kadra systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele pracowali różnymi metodami.

 

 

 Julia Dzierżek    

Motywowaliśmy uczniów do podejmowania wysiłku, efektywnej pracy w procesie kształcenia i czerpania radości z rywalizowania z rówieśnikami. Uczniowie brali udział w wielu konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych oraz odnosili w nich sukcesy.

    Szkoła zapewniała ponadto liczne formy rekreacji, zajęcia integracyjne z uczniami innych szkół i placówek, wycieczki edukacyjne do muzeów, kin i teatrów.

 

     Naszą szkołę wyróżniała spośród innych przede wszystkim młody, twórczy zapał do budowania silnej społeczności szkolnej, otwartej na zmiany i innowacje, aktywnej i zaangażowanej w działanie prowadzące do osiągania postawionych wspólnie celów.

 

Szkoła mieściła się w Daniłowie Dużym, gmina Łapy. 

 

A tak nasza szkoła wyglądała w oczach przedszkolaków w roku szkolnym 2013/2014: