Lublin 2013

Celem głównym projektu Organizacja programów upowszechniających wiedzę z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szkołach podlegających Gminie Lublin (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i ośrodki szkolno-wychowawcze) był wzrost świadomości uczniów w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami w Gminie Lublin. Projekt realizowany był w okresie 01.04.2013 - 31.12.2013. Działania merytoryczne prowadzone w ramach projektu były oparte na realizacji założeń zamieszczonych na stronie internetowej odpady.lublin.eu.

 

sp23_eko_pod-009.jpgPozyskana dotacja została więc przeznaczona głównie na wzmocnienie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży, mieszkańców m. Lublin w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Lublinie. Działaniu temu służył cykl zajęć z zakresu gospodarki odpadami, prowadzonych przez nauczycieli koordynatorów, którzy wspólnie z uczniami opracowali scenariusz wydarzenia ekologicznego kończącego zajęcia. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów było szczególnie widoczne w organizacji wydarzeń – wspólne próby przygotowujące do przedstawień ekologicznych, opracowywanie konkursów wiedzy czy plastycznych, organizacja wystaw i happeningów, inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci. Każde z tych działań przyczyniało się do zwiększenia doświadczeń i wiedzy zarówno dzieci jak i nauczycieli prowadzących. Zadanie to objęło 26 nauczycieli z 16 szkół, 371 uczniów – uczestników zajęć edukacyjnych, ponad 2200 uczniów uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w wydarzeniach ekologicznych. Nauczyciele łącznie przeprowadzili 306 godzin zajec w okresie 02.05.2013 – 30.11.2013

 

Dotacja umożliwiła także:

1. promocję programu i jego zagadnień poprzez serię 3 konkursów dla uczniów i 1 dla szkół (na najciekawsze wydarzenie ekologiczne, na film, prezentację i plakat). Konkursy trwały w okresie od 16 września do 4 listopada 2013, konkurs dla szkół od 16 wrzesnia do 15 listopada 2013. Z uwagi na prośby zainteresowanych nauczycieli konkursy zostały przedłużone do 30 listopada 2013 roku. W sumie na konkursy dla uczniów wpłynęło 84 prace wykonane przez 99 uczniów, na konkurs dla szkół wpłynęło 7 zgłoszeń. Dnia 9 grudnia 2013 Komisja Konkursowa wyłoniła najlepsze prace. Następnie do szkół zostały przesłane wyniki konkursów razem z zaproszeniem na uroczyste podsumowanie projektu. Dla uczestników konkursów zostały zakupione nagrody w kwocie 4000 zł m.in. zestawy filmów dvd dla szkół, urządzenia usb, słuchawki itp. a z uwagi na świąteczny okres były to także zestawy upominków świątecznych. Każdy z uczestników konkursów otrzymał nagrodę oraz pamiątkowy dyplom, podobnie nauczyciele i szkoły biorące udział w konkursach.

 tn_img_2041[1].jpg2. wzmocnienie potencjału i atrakcyjności prowadzonych zajęć poprzez:

  •      organizację spotkania warsztatowego z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami dla nauczycieli koordynujących projekt w swoich szkołach. Warsztat, który odbył się dnia 19.09.2013 w SP Nr 22 w Lublinie poprowadził dr B. Chmiel.
  •      wydanie i bezpłatne przekazanie 21 szkołom zestawu 2 gier planszowych o odpadach z elementami nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lublin. I tak powstały 2 gry planszowe „Mapa skarbów” – która dotyczy ogólnych zagadnień związanych z gospodarką odpadami, co z kolei utrzymane jest w konwencji zagadek do rozwiązania oraz „Na tropie odpadów w Lublinie” – gra dotycząca wyłącznie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Lublinie. Przygotowano 40 zestawów gier w formie teczki, na który składa się instrukcja, 3 plansze do gry, 3 zestawy pytań. Zestawy gier nieodpłatnie przekazano wszystkim nauczycielom biorącym udział w projekcie. Łącznie przekazano 36 egzemplarzy gier do 21 placówek m. Lublin.
  •      przeprowadzenie dla zainteresowanych placówek 20 bezpłatnych warsztatów. Warsztaty składały się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej zagadnień upcyklingu. Uczestnicy warsztatów samodzielnie tworzyli różne przedmioty użytkowe z odpadów. Łącznie przeprowadzono 20 warsztatów, w których wzięło udział 401 uczniów. Każdy z warsztatów trwał ok. 1,5 godz.
  •      organizację gier terenowych dla uczniów szkół podstawowych. Grę poprowadziło 3 trenerów, którzy modyfikowali w razie potrzeby scenariusz gry dostosowując go do możliwości uczestników. Łącznie przeprowadzono 3 gry terenowe w 3 szkołach podstawowych. W grach wzięło udział 98 uczniów. Każdy z nich otrzymał na koniec upominki. Na potrzeby organizacji gier zostały zakupione materiały plastyczne i drobne upominki. Materiały plastyczne zostały także częściowo wykorzystane na warsztatach dla dzieci i młodzieży.

 

tn_dsc00956[1].jpgProjekt został uroczyście podsumowany dnia 17 grudnia 2013 roku w Hotelu Husar w Lublinie. Na podsumowanie przybyli nauczycieli i uczniowie, w sumie ok. 100 osób. W czasie spotkania podsumowano działania projektowe (prezentacja), ogłoszono wyniki konkursów, wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy a także zaprezentowano nagrodzone prace. Na koniec przeprowadzono także minikonkurs wiedzy o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Lublinie, w czasie którego uczniowie mogli wygrać dodatkowe upominki. Każdy z uczestników spotkania otrzymał na koniec słodki upominek (zestaw świątecznych czekoladowych bombek), życząc sobie nawzajem spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Podsumowanie było też okazją do wymiany doświadczeń i uwag na temat prowadzonego projektu.

 

 ZAPRASZAMY DO GALERII


Warto podkreślić, że program zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w tym z zakresu gospodarki odpadami prowadzony jest w Lublinie od kilkunastu lat i finansowany ze środków Gminy Lublin. Program cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli lubelskich, którzy już na stałe zajęcia ekologiczne wpisali w program dydaktyczno – wychowawczy swoich placówek.

 


logo_lublin.jpg


Projekt „Organizacja programów upowszechniających wiedzę z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szkołach podlegających Gminie Lublin (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i ośrodki szkolno-wychowawcze)”
współfinansowany był ze środków Gminy Lublin.