Lublin 2012

 


 

logo_lublin.jpg

 
 
Projekt „Organizacja programów upowszechniających wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podlegających Gminie Lublin (przedszkola oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” realizowany jest w okresie od 01.04.2012 do 31.12.2012 roku. Projekt był dofinansowany ze środków Gminy Lublin.

 

 
 
 
 
dscf0361.jpg
Projekt był kontynuacją programów ekologicznych realizowanych w m. Lublin od ponad 16 lat przez Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej.
 
Celem głównym projektu Organizacja programów upowszechniających wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podlegających Gminie Lublin (przedszkola oraz  szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz SOSW m. Lublin. Cel ten był realizowany poprzez organizowanie przez zainteresowane placówki międzyszkolnych konkursów, happeningów, festynów lub innych przedsięwzięć proekologicznych, angażujących inne placówki oraz lokalną społeczność. 
 
Wydarzenia ekologiczne były poprzedzone uczestnictwem zainteresowanych grup uczniów i przedszkolaków w spotkaniach edukacyjnych, warsztatach terenowych do obiektów infrastruktury miejskiej związanej z ochroną środowiska oraz warsztatem stacjonarnym adresowanym do nauczycieli koordynujących zajęcia. Podstawowym zadaniem szkolnych/przedszkolnych koordynatorów projektu była organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologicznych. Tematem przewodnim w/w działań były problemy ochrony środowiska występujące w najbliższym otoczeniu placówki, a także z którymi na co dzień spotyka się młody człowiek, np. GMO. Nauczyciele koordynujący działania w swoich placówkach, przekazywali wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej – budowania postaw odpowiedzialności za środowisko poprzez konkursy, quizy, wystawy i przedstawienia, prowadzili inwentaryzację dzikich wysypisk śmieci, nagrywali filmy, organizowali spotkania z przedstawicielami instytucji zajmujących się ochroną środowiska np. leśnikami. Dzięki otwarciu wydarzeń ekologicznych dla całych społeczności szkolnych i środowiska lokalnego w działaniach pośrednich projektu wzięło udział aż 2814 osób, a w działach bezpośrednich 917 osób.
 
 W roku 2012 do projektu przystąpiło 37 nauczycieli z 24 placówek oświatowych Lublina (8 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 3 szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 SOSWdDiMNiSS). Łącznie nauczyciele przeprowadzili 624 godziny zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Na potrzeby realizacji projektu nauczyciele dokonali zakupów materiałów biurowo – warsztatowych.
 
 
obraz_003.jpgDodatkowo w ramach zajęć uczniowie mieli możliwość zwiedzenia obiektów infrastruktury miejskiej związanej z ochrona środowiska. Organizacja warsztatów wyjazdowych do obiektów miejskich związanych z ochroną środowiska pozwoliła na zapoznanie uczestników warsztatów z funkcjonowaniem takich zakładów jak oczyszczalnia ścieków, sortownia odpadów, ujęcie wody czy składowisko odpadów. Uczniom zapewniliśmy bezpłatny przewóz na trasie placówka – miejsce warsztatu – placówka. Łącznie zorganizowaliśmy 20 wyjazdów warsztatowych, 12 do MPWiK, 4 na składowisko odpadów w Rokitnie, 2 do oczyszczalni ścieków w Hajdowie i 2 do sortowni odpadów KOM EKO. Łącznie w wyjazdach wzięło udział 367 uczniów i przedszkolaków.
 
Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu była organizacja Targów Upcyklingu. Targi zostały zorganizowane wspólnie z Przedszkolem Nr 35 w Lublinie w ramach wydarzenia „Poznaj, pokochaj, chroń przyrodę” dnia 25.04.2012. W ramach wydarzenia zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci dotyczące odpowiedzialnych postaw ekologicznych, a dzieci miały możliwość zapoznania się z działalnością różnych instytucji związanych z ochroną środowiska i przyrody. Ponadto dzięki dotacji zakupiliśmy nagrody dla uczestników wydarzenia, które zostały przekazane dzieciom przez p. Joannę Oniszko – przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Szacunkowo w wydarzeniu wzięło udział ok. 350 osób.
 
 
009.jpgOstatnim zadaniem realizowanym w ramach projektu było przeprowadzenie warsztatu dla nauczycieli dnia 29.11.2012 roku pt. Metody aktywne w edukacji ekologicznej. W warsztacie wzięło udział 20 osób. Uczestnicy poznawali nowe techniki pracy z dziećmi – m.in. greendramę, ćwiczenia związane z edukacją głęboką i przykłady ćwiczeń z zakresu wiedzy ogólnej dot. przyrody i ochrony środowiska. Zgodnie ze standardem obowiązującym przy organizacji warsztatów, uczestnikom została zapewniona przerwa kawowa i obiad oraz materiały warsztatowe.
 
 
Warto podkreślić, ze każde nawet najmniejsze działanie a prowadzone systematycznie skutecznie przyczynia się do poprawy jakości kształcenia w edukacji ekologicznej i wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Z uwagi na fakt, że program edukacji ekologicznej jest współfinansowany ze środków Gminy Lublin od kilkunastu lat, na podstawie rozmów przeprowadzonych z nauczycielami biorącymi od wielu lat w tym projekcie, ciągle zauważamy zmianę postaw dzieci i młodzieży.
 
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować nauczycielom, z którym współpracuję w ramach tego projektu od kilku lat. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, zapał i entuzjazm, wiarę w możliwość zmian i przesympatyczną atmosferę, która mam nadzieję, będzie nam towarzyszyć w realizacji kolejnych działań z zakresu edukacji ekologicznej w Lublinie:)