Strona główna

 

Larus to po łacinie mewa. Najczęściej mewy można spotkać nad brzegiem morza czy jeziora. Szybującatn_dscf1423[1].jpg mewa ponad falami morza kojarzy mi się z wolnością, otwartością i siłą przyrody.  Chociaż z drugiej strony mewa występuje też w środowisku przekształconym przez człowiek np. na składowiskach odpadów. Dla mnie mewa jest więc symbolem łączącym oba te światy - człowieka i przyrody. I taka też jest geneza naszej nazwy:)
 
 
Fundacja realizuje następujące cele:
  1. Działanie na rzecz ochrony środowiska, pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw postępowania i działalności zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
  2. Upowszechniania odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw konsumenckich oraz ochronę praw konsumenta w tym zakresie.
  3. Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego
    i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych również aktywnego godnego uczestnictwa ich w: kulturze, sporcie, edukacji,  w życiu społecznym, gospodarczym, a także pomoc ich rodzinom i opiekunom.
  4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukacje, oświatę, sztukę
    i działalność kulturalną.

 
Aktualności

wykrzyknik.jpg

Sprawdź co się teraz dzieje:)

 Purchase propranolol from Fresno

wykrzyknik.jpg

Jedyne takie miejsce

Sprawdźcie sami: www.dołubowo.pl

czytaj więcej