Ekologika

Celem projektu ”Ekologika – edukacja ekologiczna jako przykład edukacji włączającej w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” była promocja edukacji włączającej poprzez zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów szkół podstawowych oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych przedstawicieli kadry pedagogicznej i zarządzającej oraz rodziców z terenu powiatów wysokomazowieckiego i białostockiego (woj. podlaskie) w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania te stanowiły podstawę do budowy zintegrowanej i świadomej wspólnoty lokalnej ograniczającej wykluczenie społecznej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 Projekt realizowany był w okresie od 23 listopada 2012 do 31 grudnia 2012. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
logo_men.jpg

 

  
 Dofinansowanie projektu umożliwiło nam opracowanie i realizację pilotażowego programu wspierającego funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej na przykładzie programu aktywnej edukacji ekologicznej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych oraz wdrożenie metody empowerment w zakresie wpływu dzieci na procesy decyzyjne dot. realizacji projektu. Projekt był działaniem pilotażowym przede wszystkim dla dwóch placówek: Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym oraz Ośrodka Rehabilitacyjno  Edukacyjno – Wychowawczego (OREW)  w Perkach Karpiach.
 
Co zrobiliśmy w ramach projektu?
 
 
ciechanowiec_160.jpgNajważniejszym i najciekawszym działaniem był cykl 6 warsztatów terenowo – stacjonarnych o charakterze integracyjno – ekologicznym dla dzieci. Najpierw pojechaliśmy do OREWu, gdzie dzieci ze szkoły w Daniłowie Dużym zapoznawały się z dziecmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na początku było dużo obaw, niepewności, ale ostatecznie zwyciężyła dziecięca ciekawość i radość z uczestnictwa we wspólnych zajęciach plastycznych i integracyjnych. Potem wspólnie pojechaliśmy do Białowieży, gdzie zwiedziliśmy niezwykłe Muzeum Przyrodnicze, a potem Rezerwat Żubra, lecz cóż nawet żubr zrobił się ospały – nasza wizyta była mu zupełnie obojętna. Całe szczęście, ze to była wina pogody, bo nasze dzieci nie można uznać za zwyczajneJ Następnie zaczęliśmy się rozkręcać – w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu dzieci zaczęły sobie pomagać i co ważne… rozmawiać. Może to wpływ tej wystawy pisanek w Ciechanowcu? Później było po prostu niesamowicie. Muzeum, w którym można wszystkiego dotknąć! Przenieśliśmy się w okres Polski szlacheckiej – Kiermuskiej. Tak, to cudowne Muzeum Oręża Polskiego w Kiermusach, gdzie dzieci po prostu szaleją… Opiekunowie też przez chwilę mogli się poczuć jak dzieci. Wtedy przyszła mroźna zima, ale nas nie przestraszyła. Znowu mieliśmy warsztaty w OREWie, a następnie w szkole w Daniłowie Dużym. Ostatnim wyjazdem był teren Narwiańskiego Parku Narodowego. Oj było zimno, ale daliśmy radęJ. Podsumowując, było spontanicznie, ekologicznie i wesoło, a przede wszystkim twórczo. Nie obyło się także bez niespodzianek. Było przepyszne jedzenie, a nawet świąteczne słodkie upominki, które osobiście przekazał dzieciom z tych dwóch ośrodków MIKOŁAJJ (w tej roli świetnie się sprawdził pan Marcin). Wprowadzenie do programu warsztatów ćwiczeń i zajęć integracyjnych pozwoliło na wprowadzenie atmosfery rozluźnienia, wzmocnienia wspólnego obcowania i budowania wspólnego zaufania wśród dzieci. Dlatego najważniejszą wartością tej części projektu był stały kontakt dzieci zdrowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
W każdym warsztacie wzięło udział ok. 40 uczestników. Oprócz wychoawanków z OREWu i uczniów z NSP w Daniłowie Dużym, wzięli w nich udział uczniowie z Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej i i innych szkół.
 
 
img_0736.jpgKolejnym działaniem był cykl bezpłatnych warsztatów dla dorosłych (rodziców oraz nauczycieli, terapeutów) dotyczących pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W sumie przeprowadziliśmy aż 13 warsztatów, w których wzięło udział przynajmniej jeden raz 75 osób. Część z tych osób wzięła udział w kilku warsztatach, co pozwoliło na wzrost ich wiedzy i umiejętności. Łącznie odnotowano 194 osobospotkań.
 
Łącznie w ramach projektu przeprowadziliśmy 108 godzin warsztatów, w czasie których odnotowaliśmy 433 osobospotkań, przy czym 151 osób wzięło udział co najmniej jeden raz w warsztacie.
 
Na zakończenie projektu przygotowaliśmy wspólnie pierwsze przedstawienie integracyjne dwóch placówek: OREW i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym. Przedstawienie odbyło się w Domu Kultury w Łapach i wzięli w nim udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w łapach, przedszkolaki z Przedszkola Nr 1 w łapach i Pan Burmistrz Łap – W. Brzosko.
 
Z realizacji projektu przygotowaliśmy film i 4 prezentacje. Zresztą oceńcie sami…
 
img_0654.jpgPS. Najważniejsze - projekt postanowiliśmy kontynuować środkami własnymi, aby utrzymać osiągnięte efekty jakimi są nawiązanie koleżeńskich relacji między dziećmi zdrowymi a dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z OREW, przełamanie barier i stereotypów między dziećmi a także wzbudzenie pasji organizacji spotkań metodami warsztatowymi z przyrodą w tle. Planujemy organizację regularnych spotkań dzieci i dalsze prowadzenie spotkań warsztatowych w terenie. Ponadto postanowiliśmy stworzyć drugą część filmu pokazującego dalszą pracę dzieci.